שיפור של אחוז אחד במדד הa1c מפחית סיכון של נזקי הסוכרת